Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam


1.   Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu:

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ được nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (“Cục SHTT”) và được thẩm định trong vòng 26-30 tháng. Tuy nhiên, do tình trạng quá tải đơn tại Cục SHTT hiện nay, việc thẩm định đơn thường chậm hơn qui định.
 • Văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu sẽ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực trong vòng 10 năm tính từ ngày nộp đơn, được gia hạn hiệu lực nhiều lần, không giới hạn số lần gia hạn, mỗi lần 10 năm.

2.  Tài liệu yêu cầu:

 

 • Mẫu nhãn hiệu cần bảo hộ;
 • Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu
 • Giấy ủy quyền cho KEDA

3.  Qui trình thực hiện dịch vụ với KEDA:

 

 • Bước 1: Quý Khách hàng cung cấp cho KEDA mẫu nhãn hiệu cần bảo hộ độc quyền và danh mục hàng hóa/dịch vụ để KEDA tra cứu sơ bộ và tư vấn chi tiết.

 

 • Bước 2: KEDA sẽ tiến hành tra cứu sơ bộ (miễn phí) trong vòng 3 ngày làm việc và gửi Quý Khách hàng tư vấn phương án đăng ký bảo hộ phù hợp, cùng đề xuất dịch vụ chi tiết (thủ tục, thời gian và chi phí thực hiện) để Quý Khách hàng xem xét và chấp thuận;

 

 • Bước 3: Nếu Quý Khách hàng chấp thuận dịch vụ, KEDA sẽ gửi Hợp đồng dịch vụ chính thức để hai bên ký kết và thực hiện;

 

 • Bước 4: Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ, KEDA sẽ tiến hành soạn đơn và nộp đến Cục SHTT trong vòng 1 ngày làm việc;

 

 • Bước 5: KEDA sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng thẩm định đơn tại Cục SHTT. Nộp bổ sung hồ sơ, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của Cục SHTT Việt Nam (nếu có). Thời gian dự kiến có kết quả kể từ khi nộp đơn là trong vòng 30-40 tháng.

 

 • Bước 6: KEDA sẽ nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc quyết định cuối cùng về việc đăng ký nhãn hiệu từ Cục SHTT Việt Nam, sau đó bàn giao cho Quý Khách hàng và kết thúc dịch vụ.