Chương trình cafe khoa học

Ngày 27/08/2017, Giám đốc KEDA IP, ThS. Nguyễn Thị Kim Duyên đã tham gia chương trình “Café Khoa học” – Sở hữu trí tuệ về bản quyền tác giả do Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức.

Tham gia chương trình với tư cách diễn giả, ThS. Duyên đã chia sẻ nhiều qui định của pháp luật và các vụ việc thực tế về bảo hộ và thực thi Quyền tác giả tại Việt Nam.

Bên dưới là một số hình ảnh về chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *